Uncategorized

Yritys on maksukyvytön, kun se on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyyttä arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen maksukyky sekä arvioinnin ajankohtana

Read More

Uncategorized

Yleistä Yrityksen toiminta voi loppua monella tapaa. Yritys voi sulautua toiseen yritykseen tai jakautua täydellisesti. Yrityksen omaisuus voidaan luovuttaa konkurssiin tai viranomaiset voivat

Read More

Uncategorized

Yleistä Yritys tai muu velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus

Read More

Uncategorized

Yleistä Taloudellisissa vaikeuksissa olevan mutta kuitenkin jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseksi voidaan ryhtyä saneerausmenettelyyn. Yrityssaneerauslaki (47/93) sisältää laajan ja yksityiskohtaisen säännöstön, jossa

Read More